Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Naše MŠ > Základní informace

Základní informace

Jsme menší vesnická mateřská škola rodinného typu sídlící na soutoku řek Vltavy a Sázavy.

Náš Školní vzdělávací program ,,Jaro, léto, podzim, zima- v naší školce je nám prima“  je zaměřený na vedení dětí k samostatnosti a zodpovědnosti, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji estetických a pohybových dovedností. Díky blízkosti bohaté přírody často zapojujeme environmentální činnosti venku.

Naším hlavním cílem je, aby děti byly spokojené a šťastné, cítily se bezpečně, uměly vyjádřit svůj názor, říct si o pomoc, respektovaly druhého, chápaly a dodržovaly pravidla, vzájemně si pomáhaly. Snažíme se vytvářet ve třídách příjemné klima, ve kterém se děti cítí dobře.

Doplňujeme rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni se snažíme vytvářet dětem prostředí s dostatkem pestrých podnětů k jejich dalšímu aktivnímu rozvoji. 

Volíme individuální přístup se zohledněním všech potřeb dětí.

Vyznáváme hodnoty jako je úcta, respekt a důvěra. Udržujeme tradice, typické pro naši historii, slavíme tradiční svátky, i ty, se kterými se děti už tak často v běžném životě nesetkají, např. posvícení, masopust, vynášení Morany.

Přizpůsobujeme se a jsme otevření novým trendům ve vzdělávání s ohledem na změny ve společnosti.

V naší mateřské škole podporujeme

H hru jako nejdůležitější součást dětství

R radost a spokojenost v očích dítěte

A aktivity plné pohybu

D důvěru v sebe i druhé

I individuální přístup - každý jsme jedinečný

Š široký výběr aktivit během celého dne

T toleranci a týmovou spolupráci

K komunikaci vedoucí k porozumění

O otevřenost mezi sebou i vůči veřejnosti