Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Naše MŠ > Historie školky

Historie školky

První mateřská škola v obci vznikla v roce 1959 z původně tzv. žňového útulku a byla umístěna v budově zámku. Později se přestěhovala do tzv. Presslerovy vily naproti restauraci Na Pervidle. V roce 1976 byla zahájena výstavba nové budovy mateřské školy pro celkem 60 dětí v bývalé zámecké zahradě. Provoz byl zahájen v roce 1983. Od roku 1992 je zřizovatelem mateřské školy obec Hradištko. Od roku 2003 má MŠ právní subjektivitu a je příspěvkovou organizací. V roce 2012 byla v Hradištku přistavěna místní základní škola a část její staré budovy byla nabídnuta k využití jako detašované pracoviště MŠ. Tato třída byla po rekonstrukci zprovozněna v říjnu 2012. Kapacita třídy – 25 dětí. Kapacita celé MŠ – 75 dětí (školní rok 2012/2013 a 2013/2014).

V létě 2014 se v hlavní budově MŠ přistoupilo k přestavbě bytu na třídu a detašovaná třída Soviček se tak mohla přemístit do hlavní budovy MŠ. (Snížení kapacity třídy na 23 dětí a celé MŠ na 73 dětí.) Tím došlo ke sjednocení tříd „pod jednu střechu“ a zjednodušení chodu celé organizace. Ve stejném období proběhla rekonstrukce a modernizace kuchyně, aby bylo zajištěno stravování narůstajícího počtu strávníků ZŠ Hradištko (pro které MŠ zajišťuje školní stravování).

Ve školních letech 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 – kapacita MŠ – 73 dětí.

V roce 2015 se zmodernizovaly šatny tříd Delfínci a Dráčci. Položily se zátěžové koberce, vymalovalo se, instaloval se nový nábytek. Celkově se tím vyřešilo oddělení špinavé a čisté zóny.

V létě 2016 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení třídy Dráčků, položil se nový koberec a ve třídách Dráčků a Delfínků se nově vybavily obě lehátkárny.

V létě 2017 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení třídy Delfínků včetně místnosti pro paní učitelky a školnici, položil se nový koberec a herna se vymalovala.

1.9.2017 se přistoupilo k povinnému předškolnímu vzdělávání dětí starších 5-ti let. Tato změna iniciovaná státem však v běžné praxi naší MŠ nepřinesla žádné změny. Od 1.9.2017 vstupujeme do tzv. „šablon I.“ – projektu částečně financovanému z EU (Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), díky kterému zaměstnáváme školní asistentku, financujeme vzdělávání pedagogů a pomůckami vybavujeme MŠ.

Ve školním roce 2018/2019 jsme vzdělávali 13 dětí s odkladem povinné školní docházky, což bylo historicky nejvíce. Pro tento školní rok platila výjimka z počtu dětí schválená všemi potřebnými články – vzdělávali jsme 81 dětí. Na zahradu přibyl nový herní prvek – lanová pyramida (uhrazena Spolkem rodičů MŠ Hradištko) a prvek kolotoč byl odstraněn.

Pro školní rok 2019/2020 rovněž platila schválená výjimka z počtu dětí – vzdělávali jsme 79 dětí (7 dětí s odkladem školní docházky). Od 1.9.2019 vstupujeme do tzv. „šablon II.“ – projektu částečně financovanému z EU (Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), díky kterému zaměstnáváme školní asistentku, financujeme vzdělávání pedagogů a pomůckami vybavujeme MŠ. Do naší činnosti zasáhla koronavirová krize. Provoz MŠ byl úplně přerušen od 16.3. do 31.5.2020. Od zimy 2020 už neproběhly naplánované akce: vynášení Morany, besídky ke Dni matek, Zahradní slavnost, focení, výlety, kulturní představení apod. Provoz byl částečně obnoven od 1.6. do 14.7.2020 s přísnými hygienickými omezeními. Na podzim 2019 byla na zahradě postavena pergola, což financoval zřizovatel Obec Hradištko. Pod pergolu byla položena dlažba – tím vznikl zastíněný prostor pro odpočinek dětí. Děti si zde u stolů mohou kreslit a hrát hry. Paní učitelky zde nebo v nedalekém altánu mohou vést vzdělávací činnost, malovat apod. Na jaře 2020 proběhly částečné úpravy zahradní zeleně, byla vyměněna podlaha v altánu a nad pískoviště třídy Delfínků bylo postaveno nové zastínění (uhrazeno ze sponzorských darů). Zřizovatel Obec Hradištko investoval do pevné klimatizace dvou jižních tříd.

Od školního roku 2020/2021 a 2021/2022 jsme se vrátili na kapacitu MŠ – 73 dětí. V každé třídě máme asistentku pedagoga. Po celou dobu jsme se potýkali s covidovými opatřeními, karanténami a izolacemi dětí i zaměstnanců. V létě 2021 přibyl na zahradu na stranu třídy Delfínků nový herní prvek, dvojhoupačka, kterou uhradil Spolek MŠ Hradištko. Od března 2022 se začínáme vracet k dříve běžným činnostem (vynášení Morany, výlety, zahradní slavnost, besídky ke Dni matek atd.).

Od 1.9.2021 vstupujeme do tzv. „šablon III.“ – projektu částečně financovanému z EU (Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), díky kterému zaměstnáváme školní asistentku, hradíme vzdělávání pedagogů a realizujeme projektový den. V prosinci 2021 jsme na výbornou ustáli hloubkovou kontrolu České školní inspekce. Od ledna 2022 přistupujeme k významné personální změně. Ukončujeme externí účetní servis a z hospodářky se stává účetní a mzdová účetní. Z hlavní kuchařky se stává vedoucí školní jídelny. Ředitelna se stěhuje do původních prostor s balkonem, z ředitelny se stává kancelář vedoucí ŠJ. Na jaře 2022 nám zřizovatel vybudoval parkoviště se vjezdem z ulice Tiskárenská. Byla opravena brána a branka. Jelikož vybavení zahrady přestává vzdělávací činnosti dostačovat, začíná se promýšlet obnova zahrady. Na tomto spolupracujeme s Okrašlovacím spolkem Hradištko. V létě vzniká studie revitalizace zahrady - ke spolupráci byla vybrána architektonická kancelář K2N landscape s.r.o. z Prahy. Po vysoutěžení dotace Nadace Proměny Karla Komárka jsme sestavili realizační tým tvořený pedagogy MŠ a členkami Okrašlovacího spolku Hradištko. Začíná příprava revitalizace zahrady MŠ.

Ve školním roce 2022/2023 pokračujeme s kapacitou 73 dětí a s výukou v každé třídě pomáhají asistetky pedagoga. Od 1.1.2023 vstupujeme do Operačního programu J.A.Komenský, projektu částečně financovaného z Evropské unie, díky kterému zaměstnáváme školní asistentku, hradíme vzdělávání pedagogů, inovativně vzděláváme, organizujeme spolupráci a návštěvy s jinými MŠ a setkávání s rodiči. Na jaře 2023 po radikálním prostříhání jalovcového porostu v dolní části zahrady organizujeme první společnou brigádu zaměstnanců MŠ a rodičů. Dočišťujeme probíhací chodbičky v křoví. Z obdržené dotace hradíme firmě Zemní práce - Neužil Miloš, Hradištko vybudování retenční jímky na dešťovou vodu. Následuje redukce starých dřevin a keřů v různých koutech zahrady a výsadba nových. V květnu firma Hřiště hrou s.r.o., Trutnov instaluje nové herní prvky. Financováno opět z obdržené dotace. Klíčovým prvkem je zastíněná skluzavka ve svahu s lezecí stěnou "slepičincem". Dále síťová sestava (hamaka na ležení, síť na lození), sluchovod, dešťová hůl a posezení v dolní části zahrady. Ve spolupráci s KKCG, a.s., Praha organizujeme dobrovolnický den, díky kterému jsou vytvořeny tři terénní modelace (kopce) s pochozími kládami mezi nimi. V rozmezí jaro - podzim provozní zaměstnanci provádí drobné terénní úpravy, intenzivně zatravňují a zalévájí. V létě 2023 proběhla rekonstrukce sociálního zázemí učitelek třídy Dráčků, místnosti s pračkou a sušičkou a přiléhající holínkárny.

Školní rok 2023/2024 pokračuje s kapacitou 73 dětí a asistentkami pedagoga v každé třídě. Na podzim 2023 doplňujeme na zahradě lanové lezení vedle skluzavky částečně z dotace a také ze sponzorských darů. Je položena dopadová plocha pod celou sestavou. Instalací nízkého oplocení s brankou v blízkosti třídy Delfínků úplně uzavíráme zahradu od ostatního areálu.