Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Naše MŠ > Zahrada

Zahrada

K myšlence revitalizace zahrady jsme přistoupili po hluboké úvaze. Bylo nám jasné, že to nebude jednoduché ...                                       

Přibližná rozloha celého areálu včetně chodníků a příjezdové cesty: 7200 m2

Výchozí stav: jen část zelené plochy obsahuje herní prvek či jinou možnost pro hru dětí, stávající herní prvky postupně stárnou. Množství stromů a keřů nutno doplnit, některé bohužel odstranit.

Vzniká spolupráce s Okrašlovacím spolkem Hradištko. Ze tří oslovených je vybrána architektonická kancelář K2N landscape s.r.o. z Prahy. V létě 2022 je na světě Studie revitalizace zahrady. Po vysoutěžení dotace Nadace Proměny Karla Komárka sestavujeme realizační tým tvořený pedagogy MŠ a členkami Okrašlovacího spolku Hradištko. Vzhledem k nákladnosti realizace obnovy musíme zvolit jen její část. 

Výše dotace nadační výzvy "Zahrada hrou" Nadace Proměny Karla Komárka: 370 tisíc Kč

Na konci roku 2023 jsme splnili podmínky "matchingu" (tj. získali ve veřejné sbírce dalších téměř 35 tisíc Kč) a dotace byla navýšena o 30 tisíc Kč. Finance z veřejné sbírky a sběrací pokladničky byly převedeny na účet MŠ. Nyní již máme pokladničku druhou a pokračujeme ...  

Zřizovatel, Obec Hradištko, v letech 2022-2023 uhradil Studii zahrady a autorské dozory v částce 200 tisíc Kč a poskytl dalších 720 tisíc Kč na terénní úpravy, herní prvky, zahradní nářadí, zeminu, osení atd. V rozpočtu na rok 2024 již zřizovatel schválil 600 tis. Kč na další kroky ...

 

Na jaře 2023 po radikálním prostříhání jalovcového porostu v dolní části zahrady panem Haškem organizujeme první společnou brigádu zaměstnanců MŠ a rodičů. Dočišťujeme probíhací chodbičky v křoví. Abychom splnili podmínky projektu, necháváme firmou Zemní práce - Neužil Miloš, Hradištko vybudovat retenční nádrž na dešťovou vodu. Následuje redukce starých dřevin a keřů v různých koutech zahrady a výsadba nových (firma Eko for 4 - paní Kalvachová s panem Boháčem). Jako nejvhodnější dodavatel herních prvků je vybrána firma Hřiště hrou s.r.o., Turnov. Tato skvělá parta chlapů v květnu instaluje nové herní prvky. Klíčovým prvkem je zastíněná skluzavka ve svahu s lezecí stěnou (tzv. "slepičincem") s lanem. Dále síťová sestava (hamaka na ležení, sítě na lození), sluchovod, dešťová hůl a posezení v dolní části zahrady.

Ve spolupráci s KKCG, a.s., Praha organizujeme v květnu 2023 dobrovolnický den. Někteří dobrovolníci natírají, co je potřeba natřít, a většina "ajťáků" vytváří tři terénní modelace (kopce) s pochozími kládami mezi nimi. Pan Cienciala (firma Stava s.r.o., Štěchovice) a pan Neužil (firma Zemní práce - Neužil Miloš, Hradištko) posílají sponzorsky opravdu velkou hromadu ornice. Pan Humhal podává pomocnou ruku všude, kde je potřeba.

V rozmezí jaro - podzim 2023 provozní zaměstnanci provádí drobné terénní úpravy, intenzivně zatravňují a zalévají. Na podzim 2023 doplňujeme další lanové lezení vedle skluzavky částečně z dotace a také ze sponzorského daru manželů Štefkových (Tiskárna Hradištko). Je položena dopadová plocha pod celou sestavou. Instalací nízkého oplocení s brankou v blízkosti třídy Delfínků úplně uzavíráme zahradu od ostatního areálu.

 

Stále probíhá veřejná sbírka ve prospěch naší zahrady, kterou pro nás zřídila Nadace Karla Komárka. O sběrací pokladničku pečuje ředitelka MŠ, dárcům je po dohodě k dispozici (i s QR kódem). Za finanční dar Vám do e-mailu přijde potvrzení, které se dá uplatnit v zúčtování daně. Pro bližší informace se obraťte na ředitelku mateřské školy.

Odkaz na veřejnou sbírku: 

https://darujte.nadace-promeny.cz/

 

Moc děkujeme všem za příspěvky a nabídky fyzické nebo materiální pomoci.